Przedsiębiorca może rozliczać się z podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym przy pomocy metody memoriałowej bądź też kasowej. Metoda memoriałowa jest dużo mniej czasochłonna niż metoda kasowa. Podstawową zasadą rozliczania podatku VAT jest konieczność wykazywania w deklaracji podatkowej sporządzanej za dany okres wszystkich faktur wystawionych w danym okresie rozliczeniowym.