Rozpoczęcie określonej działalności gospodarczej wymaga posiadania kapitału. Kapitał zakładowy (kapitał początkowy lub podstawowy) jest wkładem osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą, wniesioną przy założeniu danej formy organizacyjno – prawnej (spółki). Wysokość kapitału zakładowego może być różna i może ulegać zmianie w trakcie trwania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca ma wolność wyboru formy organizacyjno – prawnej zakładanej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą jako przedsiębiorca, może również prowadzić działalność wspólnie z innymi osobami. Przed wyborem odpowiedniej formy działalności warto zastanowić się zarówno nad jej wadami jak i zaletami. Od wybranej formy prawnej będzie zależał sposób rejestracji jak również sposób prowadzenia ewidencji podatkowej czy rozliczeń. Formy działalności różnią się również między sobą zakresem odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa, niekiedy podmiot musi odpowiadać całym swoim majątkiem bez ograniczeń.