20 Kwi 2016

Związki zawodowe

Związek zawodowy jest organizacją ludzi pracy o charakterze dobrowolnym, samorządowym, powołaną do reprezentowania oraz obrony ich prawa, interesów zawodowych oraz socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w działalności określonej w statucie zarówno od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego jak i innych organizacji.