Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach niż przepisy kodeksu pracy. Osoba zatrudniona na podstawie mianowania jest pracownikiem. Stosunek pracy na podstawie mianowania jest zaliczany do pozaumownego stosunku pracy.