Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku PIT, a więc podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozpoczynając działalność musi dokonać wyboru odpowiedniej formy opodatkowania, która decyduje o tym, jaka będzie wysokość odprowadzanego podatku . Podmiotowi przysługuje prawo do wyboru jednej z czterech form. Przedsiębiorca może rozliczać się stosując: