Przedsiębiorca dokonuje rejestracji jako podatnik VAT wypełniając formularz VAT-R. Podmiot może zarejestrować się jako czynny podatnik, wówczas składa wypełniony formularz VAT-R, bądź też jako podatnik zwolniony. Rejestrując się jako podatnik zwolniony przedsiębiorca nie ma bezpośredniego obowiązku do składania formularza VAT-R. Jeśli to jednak zrobi na formularzu określa status jako podatnik VAT zwolniony.