Powstanie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i tworzy ją jedna lub więcej osób. Podlega ona regulacjom zawartym w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego, co powoduje zwiększenie kosztów rozpoczęcia spółki. Powstanie spółki z o. o. wiąże się również z koniecznością powołania zarządu oraz ustanowienia rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej. To zarząd zgłasza spółkę do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym