22 lis 2016

Budżet inwestycyjny

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się formalnościami i koniecznością sporządzania określonych dokumentów. Część przedsiębiorców przeraża ilość pracy papierkowej. Czasami warto jednak pokusić się o dodatkową analizę czy zestawienie, które może zapewnić lepszy start firmie i stworzyć jej stabilniejszą sytuacje na rynku. Jednym z takich narzędzi jest budżet inwestycyjny. Budżet inwestycyjny może być mylony z biznesplanem. Jednak biznesplan opisuje…

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się zarówno z osiąganiem przychodów jaki i ponoszeniem określonych kosztów. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określają co należy rozumieć pod pojęciem przychodu z działalności. I tak w świetle art. 14 ust 1 ww ustawy przychodem będą kwoty należne (również te które nie zostały faktycznie otrzymane) po wyłączeniu wartości towarów, które zostały zwrócone oraz udzielonych bonifikat czy skont.