Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą z zakresu kompetencji Służby Celnej, a więc np. wykonuje czynności związanych z obrotem towarów z zagranicą czy też dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, musi być świadomy ciążących na nim obowiązków wynikających z prawa celnego.