Konieczność prowadzenia i przechowywania określonych dokumentów ściśle wiąże się z wybraną formą opodatkowania.
Zasady ogólne
Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ewidencjonowania kosztów uzyskania określonych przychodów, sporządzania spisu z natury, ewidencjonowania wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.