Przedsiębiorstwo państwowe posiada osobowość prawną i jest nie tylko samodzielnym ale również samofinansującym i samorządnym przedsiębiorcą. Samodzielność przedsiębiorstwa państwowego przejawia się głównie w wolności do podejmowania decyzji oraz organizacji działalności. Szczegółowe regulacje dotyczące przedsiębiorstwa państwowego znajdują się w ustawie z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych.