27 lis 2016

Rodzaje spółek

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych określa zamknięty katalog spółek handlowych. Podmioty nie mają swobody tworzenia innego rodzaju spółki handlowej. Przyzna jednak została swoboda działalności gospodarczej, podmiot rozpoczynając działalność może wybierać wśród dozwolonych rodzajów spółek. Przepisy wyróżniają swa rodzaje spółek handlowych: spółki osobowe a także spółki kapitałowe. Spółkami osobowymi jest spółka: jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółkę akcyjną.

27 lis 2016

Planowanie urlopów

Na pracodawcy ciąży obowiązek udzielania pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym dany pracownik uzyskał prawo do urlopu. Pracownik może odbyć urlop w częściach. Kodeks pracy zobowiązuje jednak, aby przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego trwała co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

27 lis 2016

Zakończenie kontroli

Przewidywany termin zakończenia kontroli jest wskazywany w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej bądź Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Warto pamiętać, iż organ kontroli skarbowej w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego pozostaje właściwy aż do dnia jego zakończenia, bez względu na to czy w toku postępowania zmieniła się podstawa właściwości.