15 lis 2016

Podział spółek

Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego spółka kapitałowa może zostać również podzielona na dwie bądź kilka spółek kapitałowych. Wyjątek stanowią spółki akcyjne, których kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, wówczas nie jest dopuszczalny podział spółki. Spółki osobowe nie mogą być dzielone, jak również spółka, która jest w likwidacji, w upadłości bądź rozpoczął się podział majątku spółki.