Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest składanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych. Przedsiębiorca zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma obowiązek składania w urzędzie skarbowym deklaracje za okresy miesięczne do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.