Istnieje bardzo wiele powodów, dla których zachodzi konieczność dokonywania oceny wartości przedsiębiorstwa. Bardzo często ma to związek z ustaleniem ceny transakcji ale również ustaleniem ceny emisyjnej akcji, ubezpieczeniem majątku czy ustanowieniem zastawu na majątku przedsiębiorstwa.