Pamiętajmy, że każda forma komunikacji z konsumentem podczas prowadzonej windykacji powinna być rzeczowa, rzetelna oraz precyzyjna. Również w przypadku wizyt terenowych (windykacji terenowej) osoby odwiedzające dłużnika powinny postępować w sposób, który wzbudza poczucie bezpieczeństwa, zaufana. Dłużnik musi mieć poczucie, że sprawę prowadzi osoba kompetentna i do tego uprawniona. Windykator musi również przekazywać rzetelne informacje co do swego umocowania czy określonej sytuacji prawnej.