Opodatkowanie na zasadach ogólnych zaliczane jest do podstawowej formy opodatkowania dochodu pozyskanego z działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podlegają zarówno osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej jak i działalność wykonywana w formie spółki jawnej czy też cywilnej.