Działalność gospodarcza poza osiąganiem określonych przychodów, ponosi z tego tytułu również koszty. Nie każdy jednak wydatek będzie stanowił koszt w ujęciu podatkowym. W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, w wyjątkiem określonych ustawowo kosztów.