Do ubezpieczeń obowiązkowych obok ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zaliczane jest ubezpieczenie wypadkowe. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. określa, że podmiotami podlegającymi ubezpieczeniu są wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z określonym wyjątkiem. Ubezpieczeniem wypadkowym nie będą objęci: