26 paź 2016

E-mail marketing

Jedną z form dotarcia do potencjalnych klientów jest e-mail marketing, w którym poczta elektroniczna jest wykorzystywana jako podstawowe narzędzie komunikacji i marketingu z klientem.