09 paź 2016

Spółka jawna

Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki. Konieczna jest forma pisemna pod rygorem nieważności zawartej umowy. Dopuszczalne jest skorzystanie z gotowego wzorca umowy. Umowa powinna zawierać prawem określone elementy tzn.: