18 paź 2016

Wezwanie do zapłaty

Egzekwowanie zaległych należności od kontrahentów nie raz jest bardzo uciążliwe, a ponaglenia telefoniczne czy mailowe nie zawsze mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego wierzyciel może wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Jest ono pismem, które kieruje się do nierzetelnego kontrahenta. Celem wezwania jest odzyskanie należności od dłużnika.