Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości czy podatku dochodowego mogą w odmienny sposób definiować pojęcie samochodów ciężarowych. Dlatego przedsiębiorca musi przeanalizować każdorazowo pojęcie pojazdu przed dokonywaniem określonych rozliczeń i ewidencji.

07 paź 2016

Wyposażenie w firmie

W świetle przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wyposażenie będzie rozumiane jako rzeczowe składniki majątku, które są związane z wykonywaną działalnością i które nie zostały zaliczone do środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym.