Działalność gospodarczą może być założona tylko przez jedną osobę fizyczna, która funkcjonuje na rynku jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Szczegółowe kwestie dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej reguluje kodeks cywilny oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ta forma działalności jest jedną z najczęściej wybieranych form organizacyjno – prawnych przedsiębiorstwa w Polsce