Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa pozwala na kompleksową oraz wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na jej podstawie podejmowane są decyzje, które dotyczą rozwoju przedsiębiorstwa. Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przede wszystkim na danych bilansowych, dlatego też dokonywana jest analiza bilansu.