03 gru 2016

Spółka akcyjna

Powstanie spółki akcyjnej
Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która wraz z wpisem uzyskuje osobowość prawną czyli staje się podmiotem praw i obowiązków spółki. Spółka może być utworzona przez jedną bądź też kilka osób, z tym, że nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstanie spółki wymaga sporządzenia statutu spółki w formie aktu notarialnego. Założycielami spółki są osoby, które podpisują statut, a akcjonariusze są zobowiązani tylko i wyłącznie do świadczeń, które zostały określone w statusie.