Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zaliczany jest do uproszczonej formy rozliczania podatku dochodowego. Przepisy prawne odnoszące się do ryczałtu zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.