11 gru 2016

Spółka jawna

Powstanie spółki i prawa wspólników
Spółka jawna jest spółką osobową, jedną ze spółek handlowych. Szczegółowe kwestie działalności spółki reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Szczegółowe kwestie dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr składa się z trzech wyodrębnionych rejestrów: