Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki oraz co najmniej jeden wspólnik posiada odpowiedzialność ograniczoną. W spółce wyróżnia się więc dwa rodzaje wspólników: komplementariusz z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania oraz komandytariusza posiadającego odpowiedzialność częściową. Spółka reprezentowana jest przez komplementariuszy, komandytariusz reprezentuje spółkę jedynie jako pełnomocnik.