Przedsiębiorcy kredytują odbiorców, co w wielu przypadkach może rodzić trudności finansowe. Aby zlikwidować czy też ograniczyć trudności firmy można korzystać z faktoringu, czyli odpłatnej odsprzedaży nie przeterminowanych i niespornych należności przysługujących sprzedawcy ze strony nabywcy z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i wykonanych usług w celu przyspieszenie cyrkulacji kapitału. Innymi słowy faktoring polega na