Archiwizacja dokumentów pracowniczych
Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest konieczność przechowywania określonych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz ustaniem zatrudnienia. Obowiązek przechowywania dokumentacji wynika z kodeksu pracy. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów pracowniczych wiąże się z karą grzywny nawet do 30 tys. zł.