Pojęcie pracownika
W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownikiem jest nie tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale również ta, która pracuje w oparciu o umowę o dzieło czy też zlecenie.