Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzyciel może zażądać od dłużnika określonego świadczenia będącego zobowiązaniem, a dłużnik powinien te świadczenie spełnić. Ustawodawca precyzuje, iż zobowiązanie powinno być spełnione zgodnie z jego treścią oraz w taki sposób, który będzie odpowiadał jego celowi społeczno – gospodarczemu, jak również zasadom współżycia społecznego. Jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje dłużnik spełnia zobowiązanie także w sposób odpowiadający tym zwyczajom Powyższe zasady dotyczą również wierzyciela. Musi on w taki sam sposób współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania.

Stosunek pracy na podstawie powołania w świetle przepisów kodeksu prawnego jest zawierany w ściśle określonych w przepisach przypadkach. Głównie ten rodzaj stosunku pracy dotyczy przede wszystkim osób, które będą zajmować stanowiska kierownicze czy dyrektorskie.