Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przewidują określoną odpowiedzialność karną za  naruszenie zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Szczegółowo zostało to wyszczególnione w rozdziale 8 ustawy.