Na podatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciążą określone obowiązki. Podstawowym jest właściwe przechowywanie dokumentacji księgowej. Przedsiębiorca musi archiwizować wszystkie dokumenty księgowe, które były podstawą do określania podatku. Konieczne jest przechowywanie dokumentów przychodowych oraz kosztowych i dotyczy to nie tylko dokumentów wewnętrznych ale również zewnętrznych firmy. Dowód księgowy musi być prawidłowo sporządzony i odzwierciedlać konkretną operację gospodarczą.