Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może zatrudnić pracownika nawiązując z nim stosunek pracy. Pracownik poprzez nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju (na ściśle oznaczonym stanowisku) na rzecz pracodawcy. Praca będzie wykonywana pod kierownictwem pracodawcy.