05 gru 2015

Wywiad skarbowy

Kontrola skarbowa obejmuje czynności wywiadu skarbowego przeprowadzane przez komórki organizacyjne, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Wywiad skarbowy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji o dochodach, obrotach, rzeczach oraz prawach majątkowych podmiotów, które podlegają kontroli skarbowej.