Ustalenie właściwości naczelnika US i innych organów właściwych do uiszczania należnych podatków
Organy podatkowe w tym również urząd skarbowy przestrzegają z urzędu swoją właściwość rzeczową oraz miejscową, która jest ustalana z uwzględnieniem zakresu zadań oraz terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych w odrębnych przepisach.