Faktura stanowi potwierdzenie dokonania transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów oraz usług. Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT musi wystawić faktury nabywcom swoich towarów oraz usług.

02 gru 2015

Podatek tonażowy

Podatek tonażowy został wprowadzony w drodze przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Podatnikami podatku jest dość wąska grupa podmiotów.  Opodatkowaniu  podlegają przedsiębiorcy żeglugowi prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto powyżej 100 jednostek każdy, w określonym przez przepisy prawne zakresie.