11 gru 2015

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest zakładana w celu prowadzenia danego przedsiębiorstwa pod własną firmą, jest zaliczana do spółek osobowych. Zasady działania spółki są uregulowane w dziale III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Podatek od nieruchomości został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach. Przedmiotem opodatkowania są zarówno grunty, budynki, ich części jak i budowle oraz ich części związane z prowadzeniem danej działalności gospodarczej. Podatek stanowi dochód budżetów samorządów terytorialnych – gmin.