Póki co nie ma bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można się starać o pożyczkę, która jest udzielana w ramach programu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczone środki podlegają zwrotowi i są niskooprocentowane. O udzielnie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna, czy inna osoba fizyczna spełniająca określone kryteria w projekcie