Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest powołanie zarządu. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa umowa spółki.

23 gru 2015

Urlop rodzicielski

Od stycznia 2016 roku obowiązują dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Urlop  macierzyński wynosi odpowiednio: