Gwarancja wolności podejmowania działalności gospodarczej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. podaje zasadę wolności gospodarczej jako jeden z elementów tworzących społeczną gospodarkę rynkową. Wolność gospodarcza przysługuję każdemu podmiotowi na takich samych prawach. Każdy ma prawo do tego aby podjąć działalność gospodarczą, wystarczy, że posiada odpowiednie środki finansowe, jest gotowy ponieść …