Samochody używane w działalności gospodarczej podlegają szczególnym zasadom ewidencjonowania. Przede wszystkich muszą być ujmowane w ewidencji środków trwałych, z racji tego, że ich okres używalności jest dłuższy niż jeden rok. Pojazd wpisywany jest do ewidencji najpóźniej w miesiącu, w którym został przekazany do używania. Dokonując wpisu do ewidencji koniecznie trzeba określić wartość początkową, która jest niezbędna przy późniejszych odliczeniach amortyzacyjnych.