26 gru 2015

Karta podatkowa

Ustawia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa katalog przedsiębiorców, którzy mogą rozliczać się w oparciu o tą formę opodatkowania.

Krajowy Rejestr Długów jest jednym z trzech działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej.  Oprócz niego funkcjonują w Polsce jeszcze dwie tego typu instytucje: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Oraz Rejestr Dłużników ERIF. Wszystkie trzy BIG-i to firmy prywatne, które prowadzą Rejestr Dłużników. Działanie biur zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.