Przedsiębiorca dokonuje rejestracji jako podatnik VAT wypełniając formularz VAT-R. Podmiot może zarejestrować się jako czynny podatnik, wówczas składa wypełniony formularz VAT-R, bądź też jako podatnik zwolniony. Rejestrując się jako podatnik zwolniony przedsiębiorca nie ma bezpośredniego obowiązku do składania formularza VAT-R. Jeśli to jednak zrobi na formularzu określa status jako podatnik VAT zwolniony.

Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach niż przepisy kodeksu pracy. Osoba zatrudniona na podstawie mianowania jest pracownikiem. Stosunek pracy na podstawie mianowania jest zaliczany do pozaumownego stosunku pracy.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określa katalog przedsiębiorców zobowiązanych do rejestracji jako podatnik VAT. Przepisy prawne dopuszczają również szereg zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych. Przedsiębiorcy zwolnieni nie muszą dokonywać rejestracji, mogą się jednak zarejestrować na zasadach dobrowolności.

 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku PIT, a więc podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozpoczynając działalność musi dokonać wyboru odpowiedniej formy opodatkowania, która decyduje o tym, jaka będzie wysokość odprowadzanego podatku . Podmiotowi przysługuje prawo do wyboru jednej z czterech form. Przedsiębiorca może rozliczać się stosując:

13 kw. 2016

Forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne stanowi przeniesioną do struktury strony internetowej dyskusję. Forum służy do wymiany poglądów czy określonych informacji między osobami, które posiadają podobne zainteresowania. Użytkownik ma stały dostęp do tekstów ze wszystkich wątków dyskusji zamieszczonych na serwerze i w dowolnym momencie może dołączyć do wybranego przez siebie wątku.

13 kw. 2016

Windykacja wstępna

Windykacja wstępna ma na celu odzyskanie należności poza drogą sądową. Wysyłane są wezwania do zapłaty, które zmierzają do od odzyskania przez wierzyciela należności. Wezwanie do zapłaty umożliwia również zbieranie środków dowodowych, które będą potrzebne w kolejnym etapie windykacji. Przede wszystkim podejmowane są działania, które zmierzają do przyznania się dłużnika do swojego długu. Znacznie to ułatwia postępowanie sądowe. Wezwanie musi zawierać określone elementy m.in.: tytuł należności, zaległą kwotę, numer konta czy pouczenie o niezastosowaniu się do wezwania.

Zarówno rozpoczęcie jak i prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane przepisami prawa. Przedsiębiorca musi być na bieżąco ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami. Nieznajomość przepisów nie może być argumentem usprawiedliwiającym zaniechania określonego działania np. nieopłacenia zobowiązań podatkowych w wyznaczonym okresie.

Rozpoczęcie określonej działalności gospodarczej wymaga posiadania kapitału. Kapitał zakładowy (kapitał początkowy lub podstawowy) jest wkładem osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą, wniesioną przy założeniu danej formy organizacyjno – prawnej (spółki). Wysokość kapitału zakładowego może być różna i może ulegać zmianie w trakcie trwania działalności gospodarczej.